See the original Danish newsletter below. 

January is going well and it's great to see many well-known faces - and many new ones - join our community and help make it wonderful place to practice yoga.

INSTAGRAM

Our Instagram account is up and running, so please follow us at https://www.instagram.com/osterbroyogaforening. Ditte and Amalia from the board are currently in charge of posting, but we would like to find a student to take over the role. Let us know if you’d like to help with Instagram and if you have any nice pictures of Østerbro Yogaforening you’d like to share, please send them to Ditte and Amalia!

SPREAD THE WORD

It is important that we let others know about Østerbro Yogaforening. The more members we have, the greater our chance for survival will be. We have flyers at reception that you can pick up and distribute in your neighborhood.

WORKSHOP

On Sunday, 28 January from 15.00-17.30, Ai Chin, Pernille and Laura are holding a "Yin Yoga with Singing Bowls and Hands On" workshop. It costs 300 for members and 350 for non-members. More info and booking: http://hotyogastudio.dk/yin-workshop

NEW INSTRUCTORS

We have a few new teachers and are looking for additional new faces to guide classes at Østerbro Yogaforening. Please reach out to anyone you think might be interested in teaching and encourage them to contact Laura at 20501501 for more information. And warmly welcome any new faces you encounter!

THE FUTURE

Remember, all monthly passes include a free class for a friend once a month, making it easy for you to introduce them to our lovely association! We can still accommodate additional active members before we reach a stable level financially. At the same time, it is important for us to keep the tradition where everyone can show up before training, without stress, and without having to book in advance. We will continuously assess our membership numbers and class attendance, as well as explore opportunities to offer more classes whenever possible.

Østerbro Yogaforening now has 166 members and 104 are active. We want to get up to 140 active members to allow us to pay teachers starting in February.

VOLUNTEERING

Do you want to join our group of committed volunteers, which together help us keep our studio a nice place? Every effort is appreciated, no matter how small! You choose how committed you want to be and when you can help.
Right now, for example, we could use people to help with:

RECEPTION:
This is an obvious option if you want to get to know more of our wonderful members! All you need to do is arrive at the studio half an hour before classes start and support teachers with greeting people, checking in students and arranging payments. You can, of course, take part in the class afterwards as reception closes when the class starts.
CLEANING:
We need someone who will keep the studio clean and tidy for 7 days. As a thank you you will receive free training for 30 days.
YOGA ROOM DEEP-CLEANING
On Saturday, 27 January from 12.00 to 16.00 you can help deep-clean the yoga practice room. Drop in and help for 1 or 2 or 3 or 4 hours - no registration required.
SOCIAL MEDIA: 
All creative suggestions and input and help are most welcome! There are also a few administrative tasks if you’re so inclined.

Last but not least

Practice is everything! Which is to say: take advantage of your membership and come as often as you have the time and capability.
If you have anything on your mind or want to help, please reply to this mail or call Laura at 27501501 or Georges at 27954305

With many hopeful greetings from the board,
Angela, Laura, Georges, Vidi, Sivert, Ditte, Jane and Amalia


Januars Nyhedsbrev fra Østerbro Yogaforening
All is Well

Januar er godt i gang og det er fantastisk at se, hvordan mange af de velkendte ansigter – såvel som mange nye – kommer i foreningen og er med til at gøre den til et levende sted, hvor det er godt at dyrke yoga.

INSTAGRAM

Vi har fået vores Instagram konto op at køre, så husk også at følge os dér. Det er Ditte og Amalia fra bestyrelsen, der er tovholder på Instagram, ( men vi ønsker at finde en elev som kan overtage rollen ) Hvis du lige ligger inde med et fedt billede, du synes skal på, så send billedet til dem.

HVEM KENDER OS EGENTLIG ?

Det er vigtigt, at vi udbreder kendskabet til Østerbro Yogaforening. Jo flere vi er, des større er chancen for, vi kan overleve. VI har flyers som du evt. kan dele ud i dit nær område samt i din omgangskreds.

WORKSHOP

Søndag den 28. januar klokken 15.00 er der workshop ”Yin Yoga med Singing Bowls og Hands on” med Ai Chin, Pernille og Laura. Det koster 300 for medlemmer og 350 for ikke-medlemmer. Mere info og booking: http://hotyogastudio.dk/yin-workshop

NYE INTRUKTØRER

Hvad angår klasserne, så har du nok allerede mødt nogle af vores nye instruktører. Så tag varmt og godt imod de nye ansigter, du støder på.

FREMTIDEN

Husk at du kan tage en ven med gratis en gang om måneden, og dermed introducere dem til vores dejlig forening. Vi kan stadig rumme flere aktive medlemmer, før vi når et stabilt niveau økonomisk. Samtidigt er det vigtigt for os at beholde traditionen, hvor alle kan dukke op før træningen, uden stress, og uden at behøve at booke i forvejen. Derfor vil vi løbende vurdere vores medlems kapacitet, samt mulighederne for at tilbyde flere klasser når det er muligt. Vi er nu 166 medlemmer hvoraf 104 er aktive. Vi vil gerne op på 140 aktive så de ulønnede instruktørerne forhåbentlig kan få honorar fra februar måned.

FRIVILLIGHED

Vil du være en del af vores engagere frivillige hænder, som sørger for at vi i fællesskab kan gøre vores studio til et hyggelig sted? Der sættes pris på alt indsats, uanset hvor småt. Du vælger selv hvor engageret du vil være, og hvilke perioder du vil være aktiv i. Lige nu kan vi for eksempel bruge flere hænder på:

RECEPTION:
Hvis du gerne vil lære flere af vores dejlige medlemmer at kende, så er det en oplagt mulighed. Det eneste det kræver er at du ankommer til lokalet en halv time før undervisningen, og støtte lærerne med at tage imod elever og ordne betalinger. Du kan selvfølgelig være med i træningen bagefter, da receptionen lukkes når klassen starter.
RENGØRING:
Vi mangler nogen som vil holde studiet rent og pænt i 7 dage. Som tak vil du få gratis træning i 30 dage.
VI VASKER ALLE MÅTTER I YOGA RUMMET
Lørdag den 27 Januar fra 12.00 til 4.00 kan du være med til at dybde-rengøre yoga salen. Du er velkommen 1 eller 2 eller 3 eller 4 timer. Men kun hvis du har lyst. Ingen tilmelding nødvendig.
SOCIALE MEDIER:
 Alle kreative foreslag og indput og hjælp er velkommen. Vi har også administrations opgaver hvis det kan friste.

Sidst men ikke mindst

Practice is everything: oversat: udnyt dit medlemskab og kom så tit du har tid og lyst.

Har du noget på hjertet så bare skriv på denne mail eller ring til Laura 27501501 eller Georges 27954305

Mange håbefulde hilsner fra bestyrelsen:
Angela, Laura, Georges, Vidi, Sivert, Ditte, Jane samt Amalia


First Newsletter from Østerbro Yogaforening

Late December 2017 


ENGLISH VERSION

Thank you for your continued support of our yoga community at Nordre Frihavnsgade 13. Østerbro Yoga Forening (Østerbro Yoga Association) is now a reality, which means and we can all continue to practice in this beautiful and familiar framework.

The founding general meeting was held on Thursday, 28 December and the members of the board were confirmed. Below you can read in danish ( sorry only danish version ) who are the board members and what else was said to the meeting.

As you paid 100 kroner to become a member, you can enjoy your yoga practice as usual. Initially, you will be able to purchase the following packages by bank transfer, mobile pay or cash: ( no credit card )
  • Unlimited classes: 490, - kr. per month
  • 4 classes: 320, - kr. per month
  • 10 class clip card (valid for 3 months): 800, - kr.
  • Drop-in class (for members): 100, - kr. per class
  • Drop-in class (for non-members): 120, - kr. per class
Classes start on Tuesday, 2 January, 2018 and the schedule will be posted on the Facebook page and website on Saturday. Add the classes to your calendar and bring a friend!

You are more than welcome to join various working groups in Østerbro Yoga Forening. You can see from the meeting resume ( sorry only danish version ) below what the project groups are about and you can contact us to express your interest in joining them.
Below you can also read the "vedtægter" of the Østerbro Yoga Forening Articles of Association. ( but only in Danish )

If you have additional questions or suggestions for your "yoga association" you can write to oesterbroyogaforening@gmail.com or call Laura ( 27501501), Vidi (29729935) or Angela (30259901)

See you in January - stay bendy in mind, body and soul!

Warmest wishes,


Østerbro Yoga Forening ❤


DANISH VERSION

Tak for den opbakning du har vist vores yoga-fællesskab i lokalerne på Ndr. Frihavnsgade 13. Østerbro Yoga Forening er nu en realitet, og vi kan alle sammen fortsætte med at træne i de skønne og velkendte rammer.

Som vi har skrevet ud før, var der torsdag den 28. december stiftende generalforsamling. Da du har betalt 100 kroner i medlemskontingent kommer du bare og nyder din træning som du plejer. I første omgang vil du kunne købe følgende trænings pakker enten med bank overførelse, mobil pay eller kontant:
  • Fri træning per måned: 490,- kr.
  • 4 gange træning per måned: 320,- kr.
  • Klippekort 10 klip (gyldig i 3 måneder): 800,- kr.
  • Drop ind (medlemmer af foreningen): 100,- kr. per gang
  • Drop ind (ikke-medlemmer): 120,- kr. per gang.
VI starter ud tirsdag den 2 Januar 2018 og du kan se skemaet på Hot Yoga Studios Facebook side og Hot yoga hjemmeside fra på lørdag - så skriv det ind i din kalender og tag en ven med.

Husk, at du også er mere end velkommen til at være med i forskellige arbejdsgrupper i foreningens regi. Se i referatet fra den stiftende general forsamling her nedenfor, hvilke grupper, der er og hold dig endelig ikke tilbage fra at melde dig under fanerne.

Allernederst i denne mail er også Østerbro Yoga Forenings vedtægter.

Har du yderligere spørgsmål eller foreslag til ”din” yoga forening kan du skrive til oesterbroyogaforening@gmail.com eller ringe til 27501501 Laura  29729935 Vidi 30259901 Angela

Vi ses i januar – stay bendy in mind body and soul !
Kh
Østerbro Yoga Forening ❤Referat stiftende generalforsamling
Østerbro Yoga Forening den 28. december 2017

1. valg af dirigent:
Anne Grethe Engelhardt
2. Valg af referent:
Angela Brink
3. Redegørelse for begrundelsen for foreningens stiftelse:
Vidhi Brorsen og Ai Chin Brorsen, der har skabt Hot Yoga Studio, stopper. Derfor fortsættes
som forening i stedet, hvor det er sigtet at udbrede kendskabet til yoga til alle aldersklasser.
Mange har været glade for, man ikke behøver melde sig til for at træne. Derfor har vi valgt at
holde fast i det. Vi håber det aldrig bliver nødvendigt at afvise nogen. Vi vil gerne holde fast i,
det er et frit sted, hvor folk kan komme, når de har lyst. Mål: Gerne over 150 medlemmer og
gerne endnu flere end det.
Ai Chin spørger, om hvad der skal ske, hvis foreningen ikke kører. Skal stedet sælges. Nej,
siger Vidhi, det kan ikke sælges, det står i kontrakten.
4. Forslag til vedtægter.
Georges gennemgår vedtægterne. Især forklares, hvorfor der ikke står ”hot yoga” i navnet.
Der er ingen spørgsmål og kommentarer til vedtægterne.
5. Arbejde og aktiviteter
Det er tanken at fordele arbejdet mellem bestyrelsen og arbejdsudvalg.
Centralt er dog at underviseren også skal stå i receptionen, når folk ankommer. Det har virket
enormt godt på folk.
Hvad angår lige rengøringen er det dg tanken at tilkøbe den. Desuden er det tanken at
instruktørerne skal betales – det er ikke baseret på frivilligt arbejde.
* Yoga-udvalg / Undervisning / aktiviteter (timeplanlægning, instruktører)
* Kommunikation (medlemmer)/ Markedsføring (tiltrække nye medlemmer) + hjemmeside
* Økonomiudvalg
* Lokale/driftsudvalg /Teknisk udvalg (varme, maskiner, praktiske ting)
* Etikette / værdiudvalg (parfume, stilhed, mobilfri, conduite)
6. Budget og kontingent / økonomi
Sivert redegør for budgettet, der tager udgangspunkt i det, der har været hidtil i Hot Yoga
Studio.
Det, man betaler er det samme som det niveau der er nu. Der køres med tre modeller.
”Klippekort” og ”fri træning” og ”drop ind”.
51.500 månedlig indtægt
39.700 faste udgifter (husleje, varme, rengøring, hjemmeside, betalingsløsninger,
regnskabsprogrammer, etc.).
Der er aftalt for januar måned, at der er en gruppe af instruktører, at de i januar arbejder
gratis for at sparke det i gang.
Minimum 12 timers undervisning per uge.
Vi skal have markant flere medlemmer, hvis det skal løbe rundt.
Da instruktørerne også skal være i reception og tænde varmen skal de have mere i løn.
Vi skal have 120 medlemmer, der er på fri træning per måned, for at det kører nogenlunde
rundt. Dette vurderes til at være realistisk.
Ai Chin påpeger, at man kan tiltrække folk med kampagner, men dem, der køber f.eks. gennem
sweetdeal etc bliver ikke hængende. Ai Chin taler dog om, det ville være en grund til at
investere i markedsføring.
7. Valg af bestyrelse
Georges Salgi (formand) georges.salgi@gmail.com
Sivert Reidar Hervik (kasserer) srh@livingwalls.dk
Ditte Channo dittechanno@livingwalls.dk
Vidhi Brorsen mail@hempvalley.dk
Angela Brink angbrink@hotmail.com
Suppleanter
1. suppleant Jane Brandt Jane.Brandt@sharp.eu
2. suppleant Laura Matheson laura@2ndavenue.ca
3. suppleant Amalia Larsen amalia_larsen@yahoo.com
8. Valg af revisor
Anne Grethe Engelhardt agengelhardt@hotmail.com
9. Eventuelt
Holdtyper og aktiviteter
Karina: På den kortsigtede bane er det vigtigt at der kommer flere fra kernemålgruppen.
Sivert: Den 10. december har vi talt om en række udvalg. Sivert og Ditte har printet A4 ark
med de forskellige udvalgsnavne, så folk med det samme kan skrive sig på.
Der tales om, hvordan de forskellige grupper skal koordinere og kommunikere.
Kommunikations- og markedsføringsgruppen opretter på stedet en Facebook-gruppe.
Generalforsamlingen er slut.

Vedtægter for Østerbro Yoga Forening
§ 1. Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Østerbro Yoga Forening.
1.2 Foreningens hjemmested er Københavns Kommune.
§ 2. Formål
2.1 At dyrke og udbrede kendskabet til yoga med et ikke-kommercielt sigte på tværs af alle
aldersklasser.
§ 3. Medlemskab
3.1 Foreningen optager enhver som medlem, som har betalt årligt medlemsgebyr til
foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og gældende medlemsbetingelser,
herunder at man deltager i foreningens aktiviteter på eget ansvar.
3.2 Medlemmer kan til enhver tid forlade foreningen. Udmeldelsen skal ske skriftlig til det
medlemsansvarlige bestyrelsesmedlem.
3.3 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter og ordensbestemmelser, kan
bestyrelsen ved simpelt stemmeflertal vælge at ekskludere medlemmet med øjeblikkelig
virkning. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling.
3.4 Hvis et medlem overtræder betalingsfristen på en regning vedr. Aktivitetsbidraget, kan
man ikke deltage i træningen, før restancen er indbetalt. Der indbetales i forbindelse med,
at Aktivitetsbidraget betales mere end en uge for sent et administrationsgebyr på 100 kr.
Såfremt et medlem møder op til træning til trods for han eller hun er i restance, er
medlemmet velkommet til at deltage i træningen mod betaling af et drop-inaktivitetsbidrag.
§ 4. Det årlige medlemsgebyr
4.1 Det årlige medlemsgebyr fastlægges af en generalforsamling.
4.2 Det årlige medlemsgebyr opkræves i slutningen af december måned, eller ved
indmeldelse i foreningen.
4.3 Det årlige medlemsgebyr opkræves helt, uanset hvornår medlemmet tilmelder sig i løbet
af året.
4.4 Det årlige medlemsgebyr dækker ikke over medlemmets deltagelse i foreningens
yogaaktiviteter. Til det opkræves en særskilt Aktivitetsbidrag.
4.5 Ved udmeldelse tilbagebetales det årlige medlemsgebyr ikke
§ 5. Aktivitetstilbud og Aktivitetsbidrag
5.1 Foreningen tilbyder til enhver tid et vifte af forskellige yogaaktiviteter. Mulighederne
dækker over antal sessioner, et medlem må deltage i, typer af yoga sessioner, workshops,
m.m.
5.2 Foreningen har pligt til at publicere information om aktivitetstilbud på en måde, som er
tilgængelige for alle medlemmer. Foreningen informerer medlemmerne om den til enhver
tid gældende kommunikationsmåde.
5.3 Bestyrelsen udpeger en arbejdsgruppe, som løbende planlægger Aktivitetstilbud samt
kommer med nye forslag til aktiviteter.
5.4 Bestyrelsen træffer den endelig beslutning om Aktivitetstilbud og bidragssatsen, med
hensyn taget til Foreningens økonomi og aktivitetens omkostninger.
5.5 Alle medlemmer har mulighed for skriftligt at foreslå aktiviteter til den udpegede
arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal i samarbejde med bestyrelsen besvare indkomne
forslag indenfor 30 dage.
§ 6. Generalforsamling
6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
6.2 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år senest i marts måned, første gang i marts 2019.
6.3 Alle medlemmer har stemmeret til generalforsamling. Medlemmer, der er mere end syv
dage i restance på deres Aktivitetsbidrag, har dog ikke stemmeret.
6.4 Alle medlemmer med et aktivt medlemskab og som ikke er mere end syv dage i restance
på deres Aktivitetsbidrag, har ret til at stille op til bestyrelsesarbejde.
6.5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde flg.
1 Valg af dirigent
2 Valg af referent
3 Formandens eller bestyrelsens årsberetning til godkendelse
4 Fremlæggelse af regnskab, budget og det årlige medlemsgebyr
5 Fremlæggelse af aktivitetstilbud og aktivitetsbidrag
6 Diskussion af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en
uge før generalforsamlingen.
7 Valg til bestyrelse og suppleanter
8 Valg af revisor og én revisorsuppleant
9 Eventuelt
6.6 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, med
undtagelse af vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning.
6.7 Vedtægtsændringer kræver et flertal bestående af 2/3 af generalforsamlingens fremmødte
medlemmer.
§ 7. Ekstraordinær generalforsamling
7.1 Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller mindst 1/3 af
medlemmerne ønsker det. Ønsket skal fremsættes skriftlig til bestyrelsen. Indkaldelse
med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel og senest fire uger efter, at der er
indgivet skriftligt ønske om det til bestyrelsen.
§ 8. Bestyrelse
8.1 Foreningens daglige ledelse foretages af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.
8.2 Bestyrelsen består af en formand og 4 medlemmer og 3 suppleanter. Suppleanter har
mødepligt til bestyrelsesmøder og kan stemme, hvis der er fravær blandt
bestyrelsesmedlemmer.
8.3 3 af bestyrelsen medlemmer er på valg i ulige år, imens to er på valg i lige år. Suppleanter
vælges for et år ad gangen.
8.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og fastsætter
selv en forretningsorden.
8.5 Bestyrelsen opretter arbejdsgrupper efter behov.
§ 9. Tegningsret
9.1 Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab, eller af formand i forening med to
bestyrelsesmedlemmer eller af kassereren og to medlemmer i fællesskab.
9.2 Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og netbank
til foreningens bankkonto hver for sig med det formål at drifte betalinger på under 2.000
kr.
9.3 Bestyrelsen har ikke mandat til at tage et lån eller bringe foreningen i overtræk.
§ 10. Regnskab og Økonomi
10.1 Regnskabsåret følger kalenderåret
10.2 Det reviderede regnskab med kommende års budget, udsendes sammen med
indkaldelsen til generalforsamlingen.
10.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt
kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren eller et flertal i bestyrelsen ønsker det.
10.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen
personlig hæftelse.
§ 11 Opløsning
11.1. Opløsningen af foreningen kræver et flertal på 2/3 af de fremmødte medlemmer på to på
hinanden følgende generalforsamlinger eller to på hinanden følgende ekstraordinære
generalforsamlingens fremmødte medlemmer.